24 hodinovka
Miesto: Nové Košariská Dunajská Lužná
Termín: 4. - 5.6.2022
Trať / Disciplíny: štafety a jednotlivci
Organizátor: ĽM Veľká Voda
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540