Podpora

Podpora

S Vašou pomocou dokážeme viac.

Vďaka Vašim darom vieme pomôcť ľuďom zdravšie žiť.

Prispieť môžete aj priamo na náš účet.

Pomoc druhým je najlepšia činnosť, ktorú môžeme vykonávať.