24 hodinovka
Miesto: Veľká Voda Dunajská Lužná
Termín: 26.6. - 27.6.2021
Hodina začiatku - vstup do vody: 12.00
Popis: Pláva sa 24 hodín, jednotlivci alebo štafety. Meria sa naplávaná vzdialenosť.
Štartovné: 20 € Kontaktná osoba: Ležovičová - 0905737538