Častovská 50-tka
Miesto: Červený kameň
Termín: 07/05/2022
Trať / Disciplíny: 10 km, 25 km, 35 km, 50 km
Organizátor: KST Častá
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540