Gastonov memoriál
Miesto: Ústí nad Labem
Termín: 20/08/2022
Trať / Disciplíny: 26 km Ústí nad Labem - Děčín
Organizátor: Triatlonisti Děčín
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540