Trans Danube Swim 2021
Miesto: Bratislava PKO
Termín: 9/5/21
Hodina začiatku - vstup do vody: 14.00
Popis: Unikátna akcia zastrešená CK BUBO -Spoločné plávanie cez Dunaj.
Štartovné: 10 € do 20.6., neskôr vyššie štartovné