Madunický Cibuľák
Miesto: Madunice
Termín: 27/08/2022
Trať / Disciplíny: Beh 6 km a 10 km, Nordic walking 6 km
Organizátor: Obec Madunice
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540