Neutop sa! Zbav sa strachu z otvorenej vody.
Neutop sa! Zbav sa strachu z otvorenej vody.
Neutop sa! Zbav sa strachu z otvorenej vody.
(Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie EPH) Dátum konania: 12.8.2023, 9:00 - 17:30
Miesto: Jazero Lake Side Residence Čierna Voda, kataster Horná Potôň
Organizátor: VITALE
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905 737 538