Orava 2,5 km
Miesto: Červený kameň
Termín: 02/07/2022
Trať / Disciplíny: 2,5 km
Organizátor: Oravská priehrada
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540