Preplávanie priehrady
Miesto: Liptovská Mara / Domaša / Slezská Harta
Organizátor: VITALE
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540