Senecká míľa
Miesto: Guláška Senec
Termín: 01/05/2022
Trať / Disciplíny: 1 650 m
Organizátor: VITALE
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540