Trans Danube Swim
Miesto: Bratislava
Termín: 04/09/2022
Trať / Disciplíny: PKO - Most SNP Bratislava
Organizátor: Bubo
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540