Viac hodinovka
Miesto: Košariská Dunajská Lužná
Termín: Priebežne počas roka
Trať / Disciplíny: 1 hod, 2 hod, 3 hod a 4 hod.
Organizátor: Ľadové medvede Bratislava
Kontaktná osoba: Ležovičová – 0905737540