Triatlon

Plávanie

Plávanie je ideálna pohybová aktivita pre človeka, nedá sa nahradiť inou pohybovou aktivitou. Možno ňou kompenzovať nielen pracovné vyťaženie, pričom má osobitný význam pre harmonický a správny vývoj detí.

Možno ňou kompenzovať nielen pracovné vyťaženie, ale má aj osobitný význam pre harmonický a správny vývoj detí. Plávanie pozitívne pôsobí na srdcovo-cievny, nervový, dýchací i svalový systém.